Resten av SOMMAREN 2020:s turer.


OBS!!Boxvik Bikers kör nu från Cirkle-K, Stenungsund, varje Onsdag kl 18.00 hela Sommaren.
OBS!!OBS!!Vid heldag eller helgturerna kan det vara olika starttider.


den 5 Augusti kör vi till Gårviks hamn.
den 8 Augusti kör vi en Lördagstur till Värmskogs Cafe, strat kl. 08.00.
den 12 Augusti kör vi till Ragnhildsholmen.
den 19 Augusti kör vi till Slussen.
den 26 Augusti kör vi till Klädesholmen.
sedan tar vi nya tag...