STYRELSEN


Boxvik Bikers touring Club
Så här ser vår nyvalda styrelse ut.

Ordförande, Jan Berndtsson.
Vice Ordf, kommer strax
Sekreterare, Håkan Johansson
Kassör, Stig Andersson
Ledamot, Stellan Ambjörnsson
Ledamot, Christer Hedlund

Till ersättare/supleanter valdes:
Kenneth Larsson, Arne Johansson, Göran Sehlstedt och Kurt Karlsson.
Klubbens revisor heter Gösta Olausson och Stefan Avenfors är ersättare.