STYRELSEN


Boxvik Bikers touring Club
Så här ser vår nyvalda styrelse ut.

Ordförande, Jan Berndtsson.
Vice Ordf, Christer Hedlund
Sekreterare, Håkan Johansson
Kassör, Stig Andersson
Ledamot, Stellan Ambjörnsson
Ledamot, MagnusGustavsson

Till ersättare/supleanter valdes:
Kenneth Larsson, Arne Johansson, Göran Sehlstedt och Kurt Karlsson.
Klubbens revisor heter Gösta Olausson och Leif-Erik Tullock är ersättare.