STYRELSEN


Boxvik Bikers touring Club
Så här ser vår nyvalda styrelse ut.

Ordförande, Jan Berndtsson.
Vice Ordf, Peter Jogbäck
Sekreterare, Håkan Johansson
Kassör, Stig Andersson
Ledamot, Stellan Ambjörnsson
Ledamot, Christer Hedlund

Till ersättare/supleanter valdes:
Kenneth Larsson, Arne Johansson, Göran Sehlstedt och Kurt Karlsson.
Klubbens revisorer heter Gösta Olausson och Stefan Avenfors.